“Budbaum” S.A.

Dodaj |

O Nas

„Budbaum” S.A. istnieje na rynku budowlanym od 1993r. Założycielem i Prezesem Spółki jest mgr inż. Bogdan Mocarski. Na dynamiczny rozwój firmy złożyła się realizacja w generalnym wykonawstwie wielu różnorodnych inwestycji: budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego z infrastrukturą towarzyszącą, obiektów szkół, hal sportowo – widowiskowych, budynki użyteczności publicznej 
i obiektów przemysłowych.

„Budbaum” S.A. na polskim rynku, a w szczególności w regionie północno – wschodnim i centralnym, ma pewną, stabilną pozycję i niezmiennie od początku istnienia stale się rozwija.
Wpływ na to ma zaufanie Inwestorów, zdobyte jakością, terminowością oraz zawsze indywidualnym i bardzo rzetelnym podejściem do każdego realizowanego zadania.

 

Oferta

Działalność spółki BUDBAUM polega na świadczeniu wysokiej jakości usług budowlanych w kraju.

Współpracując z klientem zachowujemy elastyczność – prowadzimy działalność jako Generalny Wykonawca inwestycji. Występujemy również jako partner w konsorcjum.

Nasz oferta obejmuje realizację projektów w następujących segmentach budownictwa:

1. Budownictwo mieszkaniowe (wielo- i jednorodzinne) 
2. Budownictwo ogólne, a w jego ramach:

 • Budownictwo sportowe
 • Budownictwo biurowe
 • Budownictwo oświatowe
 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Budownictwo handlowo – usługowe

3. Budownictwo drogowe

Obszar działania

Obszar działania firmy na rynku krajowym skoncentrowany jest na obszarze trzech województw:

 • podlaskiego
 • mazowieckiego
 • warmińsko-wazurskiego

W sposób szczególny traktowany jest rynek warszawski. Wartość sprzedaży na tym rynku i udział w sprzedaży stanowi około 70%.

 

Jakość

“Budbaum” S.A. z siedzibą w Białymstoku jest firmą, która działa w branży budowlanej od 1993r. Świadczymy szeroki wachlarz usług budowlanych.

Postawiliśmy na nowe technologie, wysoką jakość usług oraz na wysoko wykwalifikowanych pracowników z dużym doświadczeniem fachowym . Pierwsi w regionie wprowadziliśmy tynki gipsowe na mokro, które szybko zyskały aprobatę inwestorów i użytkowników.

Strategia i polityka jakości spółki mają służyć ciągłemu wzrostowi zadowolenia klientów.

Nadrzędnym celem działalności naszej organizacji jest świadczenie usług budowlanych spełniających wymagania stawiane przez Klienta, zarówno pod względem jakości jak i terminowości wykonania.

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez:

 • ustanowienie sprawnej komunikacji z Klientem oraz badanie jego zadowolenia
 • precyzyjne określenie odpowiedzialności i uprawnień personelu zaangażowanego przy realizacji poszczególnych procesów
 • ciągłe monitorowanie parametrów przebiegu realizowanych przez nas procesów
 • analizę i umiejętne uczenie się na własnych błędach oraz wykorzystywanie nabytych doświadczeń do usprawniania przebiegu wszystkich procesów
 • permanentne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu naszej organizacji zgodnie ze zmieniającymi się w branży technologiami
 • ustalenie i realizacja oraz okresowe przeglądy celów dotyczących jakości dla poszczególnych pionów naszej organizacji
 • zapewnienie należytego nadzoru nad dokumentacją techniczną
 • określenie skutecznych kanałów komunikacji wewnątrz organizacji, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu realizacji usługi

Zarząd spółki oraz pracownicy zobowiązują się:

 • do spełniania i przestrzegania wymagań stawianych przez ISO 9001:2008
 • oraz ciągłego doskonalenia wdrożonego w naszej organizacji systemu zarządzania jakością.

 
 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u