“Ferind” Sp. z o.o. Zakład produkcyjny urządzeń ochrony środowiska

Dodaj |

O firmie

Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonawstwie i montażu urządzeń do transportu i dozowania wszelkich pyłów, materiałów sypkich i kawałkowych.

Firma FERIND Sp. z o.o. powstała w marcu 1991 roku. Swoją działalność oparła głównie na własnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych w dziedzinie ochrony środowiska.
W początkowym okresie jej działalności zostały opracowane i wdrożone urządzenia związane z odpylaniem i transportem wszelkich materiałów pylistych i sypkich, charakteryzujące się głównie energooszczędnością.

Po okresie wdrażania i zdobyciu doświadczeń eksploatacyjnych wyłoniła się specjalizacja w dziedzinie bezpylnego odbioru i transportu, opartego na przenośnikach rurowo-linowych FULMAR®, które zostały zainstalowane w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w energetyce cieplnej i przemysłowej.

Firma posiada własne biuro konstrukcyjne, własną produkcję i w większości dokonuje montażu urządzeń, włącznie z rozruchem i oddaniem do eksploatacji. Posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Referencje:
 • FASTY Białystok
 • EC Kopalnia CZECZOTT
 • PEC Ełk
 • SpŚWIT Ełk
 • MPEC Włocławek
 • MEC Piła
 • MEC Łomża
 • Cukrownia GOSTYŃ
 • Huta im. T. SENDZIMIRA
 • PEC Knurów
 • METALODLEW Kraków
 • FERPOL Skierniewice
 • PEC Śrem
 • MATIZOL Gorlice
 • Ciepłownia w Morągu
 • ZEC Inowrocław
 • EC MIKOŁAJ Ruda Śląska
 • STOMIL Wolbrom
 • EC Łódź
 • PEC Police
 • FIAT AUTO POLAND Tychy
 • Huta BATORY
 • EC Z. Ch. Police
 • IZOLACJA Jarocin
 • PEC Gostynin
 • EC Kielce
 • IZOPOL-Trzemeszno
 • EC Będzin
 • ROCKWOOL-Cigacice
 • ANVIL-Włocławek
 • Elektrociepłownia Bełchatów
 • Instytut Odlewnictwa-Kraków
 • Koksownia Zdzieszowice
 • Koksownia Zabrze w Radlinie
 • Koksownia Przyjaźń Dąbrowa Górnicza
 • Reckitt Benckiser S.A. Nowy Dwór Mazowiecki
 • Mlekpol a
 • Mrągowo
 • Mlekowita Wysokie Mazowieckie
 • Rafineria Jedlicze
 • Oczyszczalnia ścieków Świdnica
 • Oczyszczalnia ścieków Lublin
 • Kotłownia Ścinawa
 • Nadwiślańska Spółka Energetyczna Brzeszcze
 • PEC Kępno
 • EC Słupsk
 • MEC Kołobrzeg
 • Elektrownia Turów
 • Elektrownia Połaniec
 • Kopalnia Węgla W Rosji Spitsberger
 • RockWool Hiszpania
 • NCIC Egipt
 • I wiele innych…

Ponadto, mogą Państwo wchodząc na naszą stronę, zapoznać się z certyfikatami i dyplomami jakie zdobyliśmy do tej pory.

 

Oferta

Nowatorskie rozwiązania opracowane i wdrożone przez firmę FERIND z Krakowa jak:

 • przenośniki rurowo-linowe FULMAR®
 • przenośniki korytowo-linowe FULMAR®

pozwalające w sposób hermetyczny odbierać, dozować lub transportować wszelkie pyły, materiały sypkie i kawałkowe w procesach technologicznych i przeładunkach w różnych gałęziach przemysłu.

Przenośniki FULMAR® mogą odbierać pyły z wszystkiego rodzaju odpylaczy i przenosić na znaczną odległość w obrębie urządzeń odpylających. Mogą pracować w różnych układach pracy: w poziomie, pionie, pochyło i po linii łamanej.

Elementem transportującym jest cięgno linowe z zamocowanymi na nim przegrodami przesuwającymi transportowany materiał. Przegrody te mogą być wykonane z tworzyw sztucznych, gumy, stali lub żeliwa.

Przenośniki rurowo – linowe FULMAR®

Przenośniki rurowo – linowe FULMAR® zastosowano do odbioru i transportu następujących surowców, materiałów i odpadów:

 • cement 250, 350
 • cement 550 na bazie zmielonego żużla wielkopiecowego
 • wapno hydratyzowane i wapno zmielone
 • glejta ołowiowa
 • wodorotienek sodu – sypki
 • wodorotlenek sodu – granulowany
 • gips
 • ziemia okrzemkowa
 • krzemionka
 • pyły spieku rudy żelaza
 • sorbenty granulowane
 • uwodnione pyły szkła po szlifowaniu
 • pyły szkła z odpylacza workowego
 • pyły metaliczne (80%) z elektrofiltra
 • pyły cynku
 • płatki grafitu
 • ferryt baru
 • roztwór pyłu węglowego z wodą
 • pyły wytwórni asfaltu
 • pyły kamienne
 • kwaśny pirofosforan pylisty
 • sadza
 • kawałki pirytu w młynach kulowych
 • mieszanina piasku z trocinami
 • rozdrobione kawałki odpadów drewnianych
 • bentonit
 • herbata liściasta i granulowana
 • nowolak kawałkowy
 • nowolak zmielony
 • nadboran sodu
 • pokruszony żużel
 • pyły koksu
 • mikrokrzemionka
 • rozddrobniony materiał włóknisty
 • produkty spożywcze (wykonanie specjalne)
 • węgiel w postaci miału
 • wszelkie pyły z odpylaczy w kotłowniach i elektrociepłowniach
 • wszelkie pyły i odpady z instalacji odsiarczania
 • masa formierska

W Kotłowniach i Elektrociepłowniach w Polsce zainstalowanych jest obecnie 265 przenośników rurowo-linowych FULMAR®. Dobre rozwiązania techniczne urządzeń, zapewniają niezawodność działania, spełniające wymagania wydajności w zakresie 0,5-3,0 m3/h, pozwalają zmechanizować oraz zautomatyzować proces transportu pyłu z urządzeń odpylających spaliny na miejsce dalszego składowania.

Układem do odbioru i transportu pyłów składającego się z przenośnika FULMAR® i zwilżacz pyłu FOKA® można również sterować automatycznie. Układ automatycznego sterowania wyposażony jest w zespół sond pomiarowych, zespół sterujący, zespół zasilający w energię elektryczną i zespół sygnalizacji. Impulsem do uruchomienia układu jest sygnał z sondy pomiarowej.  Najpierw uruchomiony zostaje zwilżacz pyłu FOKA® wraz z elektrozaworami doprowadzającymi wodę do FOKI, a następnie przenośnik rurowo-linowy FULMAR®. Po podaniu przez sondę pomiarową, sygnału o opróżnieniu leja odpylacza, urządzenia są automatycznie wyłączane w odwrotnej kolejności do uruchomienia. Układ automatycznego sterowania przechodzi w stan czuwania.

Zastosowanie przenośnika FULMAR® do odbioru i transportu pyłu z urządzeń odpylających ze sterowaniem automatycznym, pozwala na mierzenie czasu pracy urządzenia (licznikiem), co przy znanej wydajności FULMAR®-a, można w każdej chwili określić “produkcję pyłu”.

Przedstawione urządzenia FULMAR® i FOKA® i ich istotne rozwiązania techniczne są chronione w Urzędzie Patentowym RP.

W oparciu o zdobyte doświadczenia w zakresie transportu przenośnikami FULMAR® z materiałami i odpadami o różnym własnościach, w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie zostały przeprowadzone próby i badania w celu przystosowania przenośnika do transportu masy formierskiej.

Uzyskane pozytywne wyniki prób i badań, pozwoliły na opracowanie, wykonanie i uruchomienie prototypowego ciągu pilotowego do transportu i rozdziału masy formierskiej na stanowisku formowania Zakładu Doświadczalnego Instytutu Odlewnictwa w Bolesławiu.

Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i testów potwierdzających Biuro Certyfikacji Instytutu Odlewnictwa wystawiła certyfikat na wyrób Przenośnik Rurowo – Linowy “FULMAR®” do transportu masy formierskiej.

Dane techniczne przenośników:

Typ urządzenia Zewnętrzna średnica rury [mm] Maksymalna wydajność objętościowa [m3/h] Moc napędu [kW] na 10 m długości układ pracy poziomy Długośc max. układ pracy poziomy [m] Długośc max. układ pracy pionowy
FULMAR®80 88,9 2,1 0,18 60 30
FULMAR®100 114 3,0 0,25 55 30
FULMAR®125 133 8,2 0,55 50 20
FULMAR®150 159 12,1 0,75 40 20
FULMAR®200 219 24,5 1,20 40 15

Zalety:

 • zapewniają pyło i gazoszczelność podczas transportu materiałów
 • umożliwiają zastąpienie transportu pneumatycznego
 • są łatwe w obsłudze i konserwacji
 • eliminują konieczność zamknięć przestrzeni roboczych
 • stanowią prostą konstrukcję o dużej trwałości i niezawodności
 • są tanie w budowie i eksploatacji

 
 

 


Copyright © 2018 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u