Kancelaria Doradców Podatkowych “Calcul” S.C.

Dodaj |

O firmie

I. 1. W ramach doradztwa podatkowego udzielamy porad i konsultacji na różne tematy.

2. Sporządzamy:

– analizy wyników działalności gospodarczej;

– biznes plany;

– wnioski kredytowe,

– analizę podatkową umów zawieranych przez Zlecającego (audyt podatkowy)

3. Reprezentujemy klienta w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez

Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej

4. Prowadzimy postępowania podatkowe w imieniu i na rzecz Zlecającego

II. Zakres naszej działalności obejmuje również:

1. prowadzenie ksiąg handlowych dla Firm;

2. prowadzenie książek przychodów i rozchodów;

3. ocenę w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie

o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem ich uwidocznienia w księgach;

4. ustalenie miesięcznych zobowiązań Firmy z tytułu podatku VAT na podstawie rejestrów VAT;

5. sporządzanie kwartalnych zestawień nabycia i dostawy towarów do Urzędu Skarbowego dla potrzeb

VAT – UE (innych niż zestawienia Intrastat);

6. ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego na podstawie danych

wynikających z ksiąg rachunkowych;

7. sporządzanie sprawozdań finansowych z załącznikami oraz rocznych zeznań podatkowych Firmy

lub właścicieli;

8. współpracę z biegłymi rewidentami przy badaniu bilansu Firmy;

9. prowadzenie kadr;

10. sporządzanie list płac z wyliczaniem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe,

chorobowe i zdrowotne oraz podatku od wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników;

11. dokonywanie miesięcznych rozliczeń z ZUS-em i transmisja danych;

12. wystawianie dla pracowników miesięcznych deklaracji RMUA;

13. wystawianie dla pracowników i osób współpracujących z Firmą rocznych informacji

o uzyskanych dochodach, zapłaconym podatku i składkach ZUS, PIT-11;

14. doradztwo podatkowe w zakresie dokonywanych przez doradcę czynności wynikających

z bieżącej działalności Spółki.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u