Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Dodaj |
Warning: Illegal string offset 'id' in /home/culturov/domains/katalogprzedsiebiorstw.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-tabs-slides/wp-tabs-slides.php on line 510
  • O Firmie
  • Oddziały
  • Oddział w Jaśle
  • Gaz ziemny i kontrola jego jakości

Obszar działania KSG sp. z o.o. obejmuje 4 województwa Polski południowo-wschodniej: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie, w tym 69 powiatów i 546 gmin.

Na tym obszarze przebiega jeden z głównych gazociągów krajowego systemu przesyłowego, zasilany gazem ziemnym pochodzącym z importu, a także ze złóż krajowych. Zlokalizowana jest tu bogata infrastruktura w postaci gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, tłoczni i magazynów gazu, stacji redukcyjno – pomiarowych I i II stopnia. Spółka dysponuje również obiektami administracyjnymi oraz nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym. Zatrudnia doświadczoną, specjalistyczną kadrę pracowniczą w ilości około 3 200 osób.

Posiadany potencjał gospodarczy i kadrowy, korzystna lokalizacja względem źródeł zasilania systemu przesyłowego, gwarantują Spółce efektywne funkcjonowanie i stwarzają duże szanse jej perspektywicznego rozwoju.

KSG sp. z o.o. działa na obszarze zaliczanym do najbardziej zgazyfikowanych rejonów Polski (65,7% – przy średniej krajowej 41%). Obszar ten, liczy 60 600,4 km2.

KSG nadzoruje i organizuje pracę ośmiu Oddziałów Zakładów Gazowniczych w:
• Tarnowie,
• Krakowie,
• Jaśle,
• Jarosławiu,
• Rzeszowie,
• Kielcach,
• Lublinie,
• Sandomierzu,

– Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie

KSG sp. z o.o. w Tarnowiefoto tarnow.jpg

ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów

tel. 14 63 23 100

faks: 14 63 23 211

e-mail: zg@tarnow.ksg.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

foto kielce.jpgKSG sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 41 34 94 101, 104

faks 41 36 85 126

e-mail: zg@kielce.ksg.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

KSG sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

tel. 12 62 81 111

faks. 12 43 07 029

e-mail: zg@krakow.ksg.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu

854-foto jaroslaw_a.jpgKSG sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Krakowska 54, 37-500 Jarosław

tel. 16 624 52 00

faks. 16 621 41 87

e-mail: zg@jaroslaw.ksg.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

foto jaslo_a.jpgKSG sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

tel. 13 44 620 15 do 18

faks. 13 44 632 46

e-mail: zg@jaslo.ksg.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu

foto sandomierz_a.jpgKSG sp. z o.o. w Tarnowie

ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz

tel. centrala 15 833 61 00

tel. sekretariat 15 833 61 05

fax. 15 832 34 88

e-mail: zg@sandomierz.ksg.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie

mapa rzeszow.jpgKSG sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów

Sekretariat tel. 17 86 59 219

Faks 17 86 59 223

e-mail: zg@rzeszow.ksg.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

foto lublin_a.jpgKSG sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 44 52 100

faks. 81 44 52 133

e-mail: zg@lublin.ksg.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

tel. 13 44 620 15 do 18

faks. 13 44 632 46

e-mail: zg@jaslo.ksg.pl

Dyrekcja Zakładu Gazowniczego

Mariusz Konieczny – Dyrektor Oddziału

Ryszard Przywara – Zastępca Dyrektora ds.Dystrybucji

Barbara Chochołek – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

Godziny pracy OZG Jasło

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

Obszar działania:

teren województwa małopolskiego (południowo-wschodnia część) i podkarpackiego (południowa część), powiaty:

– bieszczadzki,

– brzozowski,

– gorlicki,

– jasielski,

– krośnieński,

– leski,

– limanowski,

– nowosądecki,

– nowotarski (część),

– przemyski(część),

– rzeszowski (część),

– sanocki

ilość dostarczanego gazu ok. 305 mln m3

długość sieci (łącznie)ok. 11,7 tys. km

ilość gmin 95

ilość gmin zgazyfikowanych 76

procent gazyfikacji [%] 80

 

Rejony Dystrybucji Gazu:

Gorlice – Rejon Dystrybucji Gazu

ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice

tel. 18 353 74 84

e-mail: rdg.gorlice@jaslo.ksg.pl

Numer pogotowia gazowego 992

 

Wydawanie warunków przyłączenia

tel. 18 354 98 15

 

Zawieranie umów o przyłączenie

tel. 18 354 98 15

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

Jasło – Rejon Dystrybucji Gazu

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

tel. 13 443 22 62

e-mail: rdg.jaslo@jaslo.ksg.pl

 

Numer pogotowia gazowego 992

 

Wydawanie warunków przyłączenia

tel. 13 443 72 62

 

Zawieranie umów o przyłączenie

tel. 13 443 72 66

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

Krosno – Rejon Dystrybucji Gazu

ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno

tel. 13 437 54 27

e-mail: rdg.krosno@jaslo.ksg.pl

 

Numer pogotowia gazowego 992

 

Wydawanie warunków przyłączenia

tel. 13 437 54 05

 

Zawieranie umów o przyłączenie

tel. 13 437 54 05

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

Limanowa – Rejon Dystrybucji Gazu

ul. Ks. Łazarskiego 14, 34-600 Limanowa

tel. 18 337 92 23

e-mail: rdg.limanowa@jaslo.ksg.pl

 

Numer pogotowia gazowego 992

 

Wydawanie warunków przyłączenia

tel. 18 337 92 25

 

Zawieranie umów o przyłączenie

tel. 18 337 92 24

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

Nowy Sącz – Rejon Dystrybucji Gazu

ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 449 95 00

e-mail: rdg.nowysacz@jaslo.ksg.pl

 

Numer pogotowia gazowego 992

 

Wydawanie warunków przyłączenia

tel. 18 449 95 14

 

Zawieranie umów o przyłączenie

tel. 18 449 95 14

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

Sanok – Rejon Dystrybucji Gazu

ul. Zabłotce 54, 38-500 Sanok

tel. 13 465 51 17

e-mail: rdg.sanok@jaslo.ksg.pl

 

Numer pogotowia gazowego 992

 

Wydawanie warunków przyłączenia

tel. 13 465 51 25

 

Zawieranie umów o przyłączenie

tel. 13 465 51 25

 

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

Krynica Zdrój – Rejon Dystrybucji Gazu

ul. Stara Droga 30, 33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471 28 28

e-mail: rdg.krynica@jaslo.ksg.pl

 

Numer pogotowia gazowego 992

 

Wydawanie warunków przyłączenia

tel. 18 471 28 28

 

Zawieranie umów o przyłączenie

tel. 18 471 28 28

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

Brzozów – Punkt Dystrybucji Gazu

ul. Legionistów 68, 36-200 Brzozów

tel. 13 430 91 18

e-mail: pdg.brzozow@jaslo.ksg.pl

 

Rymanów – Punkt Dystrybucji Gazu

ul. 3 Maja 5, 38-480 Rymanów

tel. 13 435 54 07

e-mail: pdg.rymanow@jaslo.ksg.pl

 

Grybów – Punkt Dystrybucji Gazu

ul. Kochanowskiego 3, 33-330 Grybów

tel. 18 445 38 15

e-mail: pdg.grybow@jaslo.ksg.pl

Gaz ziemny to naturalne paliwo wydobywane ze złóż ukrytych w głębi ziemi. Występuje głównie w porowatych piaskach, piaskowcach, wapieniach i dolomitach, a także w szczelinach skał magmowych. Często towarzyszy złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. W postaci pierwotnej jest bezwonny. Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania gazu ziemnego, jest on nawaniany środkiem nawaniającym THT (tetrahydrotiofen). Dzięki zapachowi możliwe jest szybkie wykrycie ulatniającego się gazu.

Przy dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza gaz ziemny spala się w całości – bez powstawania dymu i sadzy – dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska. Oznacza się również wysoką wartością opałową, dzięki czemu jest wydajny i ekonomiczny.

Kontrola jakości

Aby utrzymywać wysoką jakość paliwa dystrybuowanego do odbiorców, prowadzimy w naszych laboratoriach jego specjalistyczne badania i kontrole. Jakość gazu ziemnego dostarczanego do odbiorcy określają przepisy, w szczególności Polska Norma (PN-C-04750), zgodnie z którą jeden metr sześcienny gazu w warunkach normalnych określony jest jako ilość suchego gazu zawartego w objętości 1m3 gazu przy temperaturze 0oC i pod ciśnieniem 101,3 kPa (760 mmHg).

 


Copyright © 2019 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u