“PKF Consult” Sp. z o.o.

Dodaj |

INFORMACJE OGÓLNE

Wspomagamy zarządzanie rozwojem Twojej firmy i organizacji realizując usługi z zakresu: 

·         działalności audytorskiej
·         doradztwa finansowego
·         prospektu emisyjnego IPO
·         rachunkowości
·         doradztwa podatkowego
·         działalności szkoleniowej
·         funduszy strukturalnych

     Grupując u nas doradców i audytorów o szerokich kwalifikacjach oraz doświadczeniu, dysponujemy potencjałem kompetencji pozwalającym na wsparcie naszych klientów w przeprowadzeniu z sukcesem najbardziej złożonych przedsięwzięć gospodarczych. Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w długookresowej budowie wartości firmy, zwiększeniu konkurencyjności w budowie sukcesu oraz rzetelną i niezależną informację finansową. Zakres świadczonych usług i stworzone narzędzia każdorazowo poprzedzane są odpowiednią identyfikacją potrzeb, z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki działania klienta.

Nasze atuty to kompetencja, doświadczenie oraz zdywersyfikowany produktowo i branżowo zespół ekspertów, audytorów i doradców.

 

O FIRMIE

W Polsce zatrudniamy na podstawie umowy o pracę blisko 160 osób w 8 biurach w:
Gwarancja jakości
Będąc kompetentnym partnerem biznesowym naszych Klientów zapewniamy wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Służy temu szereg działań permanentnych podejmowanych przez PKF Consult, które obejmują: szkolenia merytoryczne, rozwój organizacji oraz monitorowanie sposobu działania zespołów.

Ponadto stale współpracujemy z wieloma ekspertami zewnętrznymi: biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, prawnikami i analitykami finansowymi.

Wśród naszych pracowników są również osoby będące w procesie zdobywania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników oraz ich permanentne kształcenie jest priorytetem spółek Grupy PKF Consult realizowanym w celu podniesienia jakości i kompetencji merytorycznych

 

USŁUGI

Realizując nasze usługi wspomagamy zarządzanie rozwojem Twojej firmy i organizacji.

Grupujemy u nas doradców i audytorów o szerokich kwalifikacjach i doświadczeniu, dzięki czemu dysponujemy potencjałem kompetencji pozwalającym na wsparcie naszych klientów w przeprowadzeniu z sukcesem najbardziej złożonych przedsięwzięć gospodarczych. Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w długookresowym procesie budowy wartości firmy i zwiększenia konkurencyjności. Zakres świadczonych usług i stworzone narzędzia każdorazowo poprzedzane są odpowiednią identyfikacją potrzeb, z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki działania klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów świadczymy m.in. następujące usługi:

audyt

doradztwo finansowe

prospekt emisyjny IPO

debiut na New Connect

rachunkowość

doradztwo podatkowe

szkolenia

fundusze strukturalne

 
 


Copyright © 2019 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u