Przedsiębiorstwo Żegluga Augustowska w Augustowie Sp. z o.o.

Dodaj |

Nasza Działalność

Głównym przedmiotem działalności jest przewóz osób statkami żeglugi śródlądowej a główną drogą wodną jest Kanał Augustowski – zabytek I klasy. Trasa rejsów z Portu w Augustowie przebiega poprzez jeziora, skanalizowane rzeki, sztuczne przekopy kanału tworzące tzw. systemat Kanału Augustowskiego. Na trasie rejsów statki przepływają przez szczególnie atrakcyjne hydrotechniczne budowle wodne – śluzy, które umożliwiają pokonywanie różnic poziomu wód na poszczególnych odcinkach drogi wodnej Kanału Augustowskiego.

W Porcie Żegluga udostępnia bezpłatnie zwiedzanie muzealii Żeglugowych o głównym temacie: “Kanał Augustowski źródłem przemian i postępu”. W końcowej fazie wystawy prezentowany jest 3 mni. klip filmowy z najciekawszymi ujęciami z rejsu Papieża Jana Pawła II w czerwcu 1999r. statkami Żeglugi Augustowskiej . Na życzenie uczestników rejsu w sali muzealnej odtwarzany będzie 45 min. film poświęcony głównie pobytowi Papieża Jana Pawła II na statkach Żeglugi Augustowskiej ale również dostarczający wiele informacji historycznych o Kanałe Augustowskim jako zabytkowej drodze wodnej.

Podstawowe usługi przewozowe statkiem pasażerskim obejmują rejsy stałe ogólnodostępne o czasie trwania od 1 godz. do 3.5 godz. oraz rejsy na zamówienia z wynajmami statków do wyłącznej dyspozycji zamawiającego od 3 godz. do 10 godz. 

Rejsy stałe realizowane są wg. ustalonych rozkładów i obejmują okres od miesiąca maja do miesiąca września. Na zasadach i wg. cen jak w w/w okresie realizowane są rejsy ogólnodostępne również w miesiącach marcu, kwietniu i październiku. Uruchamianie tych rejsów zależne jest jednak od warunków pogodowych i zamówień zwłaszcza grup zorganizowanych. 
Informacja o tych rejsach podawana będzie na bieżąco.

 

Wynajem Statków

Program wynajmów specjalnych na sezon przewozowy 2012r.

I  Rejsy specjalne o czasie trwania do 3 godzin.
Wynajem statków do wyłącznej dyspozycji najemcy realizowany jest na zapotrzebowanie 3 godzinnego rejsu. W tym czasie statek wykona rejs na najbardziej atrakcyjnej trasie z Portu Augustów poprzez rz. Nettę, jez. Necko, rz. Klonownicę, jez. Białe, śluzę w Przewięzi i jez. Studzieniczne. W czasie 3 godzinnego wynajmu istnieje możliwość 30 min. postoju statku przy przystani „Studzieniczna”. W przypadku wynajmu statku przez ośrodki, hotele zlokalizowane przy trasie żeglugowej czas dopłynięcia i powrotu nie wlicza się do czasu wynajmu. Przy wcześniejszych ustaleniach w zależności od potrzeb i możliwości na organizację przyjęć na statku (catering) może być podstawiony statek do dyspozycji najemcy wcześniej do 1 godz. bez dodatkowych naliczeniu opłat.

II  Dla rejsów specjalnych o czasie trwania ponad 4 godziny proponuje się następujący rozkład:

Pobyt na statku pasażerskim – 200 osobowym z rejsem 2,0 ( 2,5 ) godzinnym z zaliczeniem w rejsie śluzowania – w obiekcie hydrotechnicznym pozwalającym przejście na statku przy zróżnicowanym na szlaku wodnym poziomie wód, wzglednie w rejsie po godz. 19.00  bez śluzowania.

W czasie tego rejsu statek dopłynie do przystani położonej nad jeziorem Białym, gdzie na przepięknie położonym terenie wielkości ok. 3000 m2, posiadającym bezpośrednie dojście do jeziora, można zorganizować ognisko. W czasie 2-4 godzinnego postoju dwupokładowy statek cumujący przy brzegu zabezpieczać będzie pobyt w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Dla większych grup istnieje możliwość rozstawienia tymczasowego zadaszenia na lądzie. Na statku znajduje się zaplecze sanitarne do dyspozycji pasażerów. Powrót do ośrodka, hotelu zajmie około 1 godz.

Oba proponowane przez Żeglugę Augustowską warianty wynajmów specjalnych z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń wszystkim, którzy szukają kameralnego miejsca do wypoczynku. Krystalicznie czysta woda, dziewicza przyroda, różnorodność flory i fauny to mocne atuty miejsc, do których pragniemy Państwa zabrać.

III   Wynajmy na imprezy okolicznościowe śluby, chrzciny, komunię, itp.

Uświetnienie takich okoliczności rejsem statku staje się coraz bardziej powszechne, gdzie przyjmowane są dwa rozwiązania:

  1. Statek zabiera gości weselnych z Portu względnie z ośrodków imprez (hotele, ośrodki na trasie drogi wodnej) a następnie przypływa na ceremonię religijną do Studzienicznej. Po około 1 godz. oczekiwania ponownie zabiera gości przewożąc do miejsca na dalsze kontynuowanie imprezy. Dla skrócenia czasu rejs może być wykonany tylko w jednym kierunku, tj. z Poru Augustów do Studzieniczne względnie ze Studzienicznej do Augustowa. Dla mniejszej ilości osób (około 50) można całość imprezy włącznie z konsumpcją zorganizować na statku.
  2. Rejs 3-5 godzinny na przedłużenie imprezy w drugim dniu najczęściej niedziela. Statek zabiera gości z Portu względnie z miejsca imprezy (hotel, ośrodek wypoczynkowy) gdzie są kontynuowane na statku dalsze obchody uroczystości. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku program rejsu jest dostosowywany szczegółowo do programu imprezy okolicznościowej.

Stawki wynajmu wg. naszych cenników

Wynajem statków do 3 godz. rejsu

1. przez cały rok 4000 zł lub 100 zł od osoby (min. 20 osób) ,

2. za każdą następną godzinę – 1000 zł lub 20 zł od osoby.

3. podstawienie i zorganizowanie tzw. osady, włącznie z zorganizowaniem ogniska jest wliczone w cenę wynajmu statku pasażerskiego

4. w przypadku wynajmu statku przez ośrodki, hotele zlokalizowane przy trasie żeglugowej czas dopłynięcia i powrotu nie wlicza się do czasu wynajmu. Przy wcześniejszych ustaleniach w zależności od potrzeb i możliwości na organizację przyjęć na statku (catering) może być podstawiony statek do dyspozycji najemcy wcześniej do 1 godz. bez dodatkowych naliczeniu opłat.

 

Cennik Usług

Ceny biletów na rejsy ogólnodostępne w sezonie przewozowym 2012.

Rejsy do 1 godz. 40 min. – 30 zł ( dla grup powyżej 30 osób – 25 zł)

Rejsy powyżej 1 godz. 45 min – 40 zł (dla grup powyżej 30 osób – 30 zł)

Bilet dla dzieci (na wszystkie rejsy): do lat 6 – 5 zł, do lat 10 – 10 zł

Bilet dla opiekuna (grupy szkolne oraz grupy z osobami niepełnosprawnymi) kosztuje 10 zł.

Nie przewidujemy biletów, tzw. gratisowych. 

Cennik wynajmu statku do własnej dyspozycji


Wynajem statków do 3 godz. rejsu

1. przez cały rok 4000 zł lub 100 zł od osoby (min. 20 osób) ,

2. za każdą następną godzinę – 1000 zł lub 20 zł od osoby.

3. podstawienie i zorganizowanie tzw. osady, włącznie z zorganizowaniem ogniska jest wliczone w cenę wynajmu statku pasażerskiego

4. w przypadku wynajmu statku przez ośrodki, hotele zlokalizowane przy trasie żeglugowej czas dopłynięcia i powrotu nie wlicza się do czasu wynajmu. Przy wcześniejszych ustaleniach w zależności od potrzeb i możliwości na organizację przyjęć na statku (catering) może być podstawiony statek do dyspozycji najemcy wcześniej do 1 godz. bez dodatkowych naliczeniu opłat.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u