Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

Dodaj |

O Szpitalu

Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza w Końskich jest jednym z największych w województwie świętokrzyskim. Szpital ten jest placówką wielospecjalistyczną, zorganizowaną w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej, w którym funkcjonuje 21 oddziałów/działów (w tym dwa dzienne) oraz 32 specjalistyczne poradnie specjalistyczne, świadczące szeroki wachlarz usług ambulatoryjnych.

Dostęp do nowoczesnych metod szybkiej diagnostyki i stosowanie najnowszych technologii zapewniają kompleksowe leczenie i właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz rehabilitację.

Profesjonalizm personelu medycznego i nowoczesny sprzęt sprawiają, że pobyt w naszej placówce jest w miarę możliwości krótki, efektywny i jak to tylko możliwe, najmniej uciążliwy, nawet dla ciężko chorych pacjentów.

 

Usługi

W Szpitalu Specjalistycznym leczy się pacjentów nie tylko z powiatu koneckiego, czy województwa świętokrzyskiego ale także, coraz częściej, z innych województw. Świadczone są w nim usługi m.in. w zakresie:

– diagnostyki mikrokrążenia, immunologicznej i histopatologicznej, wad wrodzonych i nabytych w układzie krzepnięcia,

– operacji wyjazdowych w przypadkach pękniętych tętniaków aorty brzusznej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz w samym Szpitalu,

– zabiegów rekonstrukcyjnych w obszarze tętnic łuku aorty, aorty i naczyń klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn oraz wewnątrznaczyniowych, metodami klasycznymi jak angioplastyka balonowa, stenty, stent-grafty

– operacji tarczycy, sutka, żołądka, w tym totalne resekcje w raku żołądka z użyciem techniki staplerowej, operacji pęcherzyka i dróg żółciowych, trzustki: torbieli, zabiegów resekcyjnych w raku trzustki w tym operacje Whiple’a, hemikolectomie całkowite, przednie i niskie resekcje odbytnicy z użyciem staplerów i inne,

– zabiegi w obrębie jamy brzusznej w uzasadnionych przypadkach wykonywane są techniką laparoskopową;

– przezcewkowego zabiegu gruczołu krokowego (prostaty) oraz przezcewkowego usuwania powierzchownych guzów pęcherza moczowego, kruszenia i usuwania kamieni z moczowodu, przezskórnego kruszenia i usuwania kamieni z nerki.

– kompleksowej diagnostyki chorób układu moczowo-płciowego z pełną diagnostyką obrazową usg i rtg.(usg przezpowłokowe, usg przezodbytnicze, urografia, cystografia, badanie komputerowe CT, badanie arteriograficzne, biopsja przezodbytnicza prostaty pod kontrolą usg) oraz diagnostyki chorób układu moczowo-płciowego w kierunku zakażeń bakteryjnych (w tym zakażeń Chlamydia i Mikoplazma).

– operacji prącia, jąder i moszny, laparoskopowych operacji żylaków powrózka nasiennego i torbieli nerki. Operowane są także urazy układu moczowego, a także wykonywana jest embolizacja nieoperacyjnych guzów nerek

– badań koronorograficznych i zabiegów na naczyniach wieńcowych serca

– leczenia nerkozastępczego

– trombolizy w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu,

– leczenia immunomodulacyjnego stwardnienia rozsianego

– intensywnej terapii noworodków

– leczenia operacyjnego zaćmy metodą zewnątrztorebkowego usunięcia i fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki zwykłej lub zwijalnej (moc soczewki ustala się na podstawie pomiarów keratometrycznych i biometrii ultrasonograficznej)

– leczenia różnych typów jaskry

– leczenia operacyjne zeza u dzieci

– laseroterapie przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej

– badania USG i OCT oka

– protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych

– operacji artroskopowych stawu kolanowego,

– plastyki więzadłowej kolana

– rehabilitacji:

– narządu ruchu

– osób po urazach czaszkowo – mózgowych

– po udarach mózgu

– chorych z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego

– osób z chorobami zwyrodnieniowymi stawów

– chorych na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, z zespołami móżdżkowymi

– wad postawy u dzieci

– leczenia agresywnych postaci chorób reumatologicznych stosowane są, oprócz standardowych, nowoczesne metody przy użyciu preparatów biologicznych, znacznie poprawiających rokowanie i jakość życia chorych

– kompleksowego procesu usprawniania leczniczego w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych, kardiologicznych, geriatrycznych.

W Dziale RTG całodobowo wykonuje się następujące badania:

– prześwietlenia: klatki piersiowej, czaszki, kręgosłupa, jamy brzusznej, dłoni stóp, zębów i inne,

– USG: jamy brzusznej, tarczycy, piersi, doppler naczyń krwionośnych, przezciemieniowe głowy, stawów biodrowych u noworodków, ginekologiczne

– badanie tomografii komputerowej

– badania i zabiegi układu naczyniowego

Przy Szpitalu działa Przychodnia Specjalistyczna zapewnia chorym opiekę medyczną m.in. w takich dziedzinach jak: endokrynologia, kardiologia, gastroenterologia, chirurgia naczyń, angiologia, diabetologia i urologia i inne.

Funkcjonująca w ramach ZOZ-u Poradnia Medycyny Pracy udziela świadczeń z zakresu medycyny pracy dla zakładów pracy z terenu całego powiatu koneckiego.

Ponadto w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym świadczone są usługi z zakresu całodobowej pielęgnacji, opieki i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji.

 

Polityka Jakości

Polityka Jakości w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dla wypełnienia misji wyznaczona została strategia wdrażana przez cele zidentyfikowane w procesach realizowanych zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązujących standardach i procedurach medycznych. Działania pracowników zmierzają do dostarczenia pacjentom usług medycznych najwyższej jakości i realizowane są w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej przez specjalistów o dużym doświadczeniu zawodowym.

Orientacja na pacjenta i jego potrzeby
Wszystkie procesy podlegają monitorowaniu i ocenie, ich realizacja skierowana jest na usatysfakcjonowanie pacjenta i zaspokojenie jego potrzeb.

Zaangażowanie personelu
Systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje personel potrafi tak zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne, by osiągnąć założone w nich cele oraz realizować strategie zakładu.

Podejście systemowe do zarządzania jakością
Procesy w systemie zarządzania jakością podlegają planowaniu, wdrażaniu, auditowaniu, doskonaleniu i dokumentowaniu.

Doskonalenie naszych działań
Efekty działalności zakładu monitoruje się w sposób ciągły przez kompetentnych audytorów wewnętrznych, a zidentyfikowane niedociągnięcia eliminuje się na bieżąco.

Korzystne stosunki z dostawcami
Dostawcy są systematycznie oceniani i sprawdzani. Traktuje się ich na równi z pozostałymi uczestnikami procesów. Od ich rzetelności również zależy satysfakcja pacjentów korzystających z naszych usług.

 
 


Copyright © 2019 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u