Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości Wydział Zamiejscowy we Wrześni

Dodaj |
Warning: Illegal string offset 'id' in /home/culturov/domains/katalogprzedsiebiorstw.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-tabs-slides/wp-tabs-slides.php on line 510
  • UCZELNIA
  • STUDIA I STOPNIA
  • STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu utworzona została z inicjatywy Fundacji Własności Prywatnej „Sami Sobie” oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Podstawę działalności WSHiR stanowi Decyzja MEN z dnia 29 lipca 1998 roku oraz wpis pod numerem 1 do rejestru wyższych zawodowych uczelni niepaństwowych. W maju 2011r. MNiSW wprowadziło elektroniczny rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. W związku z tym zmianie uległ numer rejestrowy WSHiR. Aktualny numer WSHiR w rejestrze to: 140.

Założycielami WSHiR w Poznaniu są instytucje publiczne, posiadające wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w praktyce gospodarczej.

Organy jednoosobowe WSHiR:

Rektor prof. nadzw. dr hab. Maria Chromińska (zobacz też życiorys)

Prorektor i Dziekan Wydziału w Poznaniu dr Maria Beyga-Cegiołka (zobacz też życiorys)

Kanclerz prof. nadzw. WSHiR dr Janusz Czerny (zobacz też życiorys)

Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrześni dr Marek Hałas (zobacz też życiorys)

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Obornikach dr Andrzej Podleśny

Dyżury władz

Rektor prof. nadzw. dr hab. Maria Chromińska – Poznań, 27 Grudnia 7, pokój 102;

środy godz. 11:00-13:00;

Prorektor i Dziekan Wydziału w Poznaniu dr Maria Beyga-Cegiołka – Poznań, 27 Grudnia 7, pokój 201;

poniedziałki godz. 12:00 -13:00;

środy godz. 11:00-12:00;

Kanclerz prof. nadzw. WSHiR dr Janusz Czerny, prof. WSHiR – Poznań, 27 Grudnia 7, pokój 302;

Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrześni dr Marek Hałas – informacji udziela dziekanat wydziału zamiejscowego we Wrześni

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Obornikach dr Andrzej Podleśny – informacji udziela dziekanat wydziału zamiejscowego w Obornikach

Orany kolegialne Uczelni

Senat

Rady Wydziałów

Senat Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości kieruje całokształtem działalności naukowo-dydaktycznej. Senat tworzą władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciel założycieli, pracownicy naukowi oraz reprezentanci studentów i pracowników administracyjnych Uczelni. –

Przewodniczącym Senatu jest Rektor.

Rady wydziałów ustalają ogólne kierunki działania wydziału. Rady wydziału tworzą profesorowie wydziału, przedstawiciele pozostałych pracowników akademickich i administracyjnych, a także studentów. Przewodniczącymi poszczególnych rady wydziałów są Dziekani.

Obrót gospodarczy

Handel Międzynarodowy

Zarządzanie Małą i Średnią Firmą

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Informacją

Handel elektroniczny

Obrót towarowy

Informatyka w Biznesie

Zarządzanie sportem

Rachunkowość przedsiębiorstw

Rachunkowość

Rachunkowość Budżetowa

Audyt i Kontrola Wewnętrzna

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw

Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia

Specjalności:

Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji

Audyt i Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej

Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych

Kontroler Finansowy

Kontroler Wewnętrzny

Koordynator Kontroli Zarządczej w Administracji Publicznej

Menedżer jakości

Public relations dla instytucji samorządowych

Rachunkowość

Studium podatkowe

Studium skarbowości

Zarządzanie Architekturą Krajobrazu

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim


Copyright © 2019 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u